Ken jij jouw cashvreters?

Het gevoel van steeds te moeten vechten tegen cashflow obstakels is de meeste ondernemers niet vreemd. Telkens met je neus op de financiële feiten gedrukt worden omdat er niet voldoende ‘werkingskapitaal’ is.

Een van de meest cruciale aspecten van succesvol ondernemerschap is effectief dan ook cashflowbeheer. Maar soms lijkt het alsof er krachten zijn die je cashflow opslurpen, hoe hard je ook werkt. Als ondernemer ben je voortdurend bezig met het vinden van (vaak nieuwe) manieren om je bedrijf verder te laten groeien en te bloeien, maar daar is vaak geld voor nodig.

Het lijkt wel alsof je voortdurend in een boksring staat om op te vechten tegen financiële druk, betalingen die uitblijven en onverwachte gebeurtenissen die impact op je cash situatie hebben.

Ken jij dat gevoel ook? Laten we dan eens kijken naar enkele van ‘cashflowvreters’ en hoe je er best mee kunt omgaan.

Cashvreter 1: Zelf te lange betaaltermijnen hanteren

Het hanteren van lange betaaltermijnen kan een grote impact hebben op je cashflow. Wanneer je bijvoorbeeld zelf snel facturen moet betalen. Het klinkt dan niet logisch dat jouw klanten maanden de tijd hebben om jou te betalen. Je speelt als het ware bank voor je klant en erger nog, dit kan leiden tot serieuze liquiditeitsproblemen.

Langere betalingstermijnen resulteert steeds  in vertraagde betalingen en een trage cashflow.

Cashvreter Oplossing 1:

Overweeg om kortere betaaltermijnen te hanteren voor je klanten. Je kan ze ook stimuleren door korting te bieden voor vroegtijdige betalingen en hen zo sneller te doen betalen. Een andere hefboom is om bij de ondertekening van de offerte of bestelbon openlijk over de betalingstermijnen die jouw bedrijf hanteert te praten.

Laat hen dan deze voorwaarden tekenen voor akkoord en beschrijf duidelijk wat de consequenties zullen zijn bij niet naleving ervan.

Cashvreter 2: De langzame betalingen van uw klanten

Sommige klanten hebben de neiging om traag te betalen, wat je cashflow kan vertragen en je liquiditeit onder druk kan zetten. Dit is vaak ook sector gebonden of gelinkt aan het type klant. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de bouwsector en klanten die zelf geen strakke betaalvoorwaarden hanteren naar hun klanten toe.

Cashvreter Oplossing 2:

Wees proactief in het innen van openstaande facturen. Speel hier steeds zeer kort op de bal en stuur herinneringen en bel klanten op om betalingen te bespreken. Heb ook geen angst om uw eerder afgesproken betalingsvoorwaarden en bijbehorende gevolgen toe te passen: bijv. zet de werken/diensten niet verder indien er niet tijdig betaald wordt, voor projecten/leveringen die in verschillende schijven fases uitgevoerd worden.

Cashvreter 3: Efficiënt voorraadbeheer

Te veel voorraad kan je cashflow letterlijk vastzetten, terwijl te weinig voorraad kan leiden tot gemiste verkoopkansen. Niets dat zoveel kost als een “slapende stock”.

Cashvreter Oplossing 3:

Ga heel verstandig om met het inhalen van stock, probeer daarom met je leveranciers te onderhandelen dat zij “just-in-time kunnen leveren” (bijvoorbeeld binnen de 24 uur) of stel een systeem van “Dropshipping” voor, waar meteen bij de klant of de werf zal geleverd worden. Just-in-time leveringen kunnen vooral interessant zijn voor kleine(re) aantallen die besteld worden. Let op: dit is echter niet altijd mogelijk.

Investeer eventueel in voorraadbeheersoftware die je helpt bij het voorspellen van vraagpatronen en het optimaliseren van je voorraadniveaus. Analyseer regelmatig je voorraad en pas je inkoopstrategieën dienovereenkomstig aan.

Cashvreter 4: Seizoensgebonden factoren en sectoren

Seizoensgebonden sectoren en ondernemingen kunnen een grote invloed hebben op je cashflow, vooral wanneer je in een sector opereert die sterk afhankelijk is van bepaalde seizoenen. Denk hier bijvoorbeeld aan weersomstandigheden; oogst seizoen; al dan niet vakantie periode; … dit heeft vaak niet alleen een impact op je voorraadbeheer, maar ook op personeelsbezetting.

Veel van deze patronen komen meestal ieder jaar terug, maar het ene jaar kan het erger zijn dan het andere. Zo kan het weer bijvoorbeeld het ene jaar meevallen, het ander jaar dan weer niet. En toch laten veel ondernemers zich hier ieder jaar aan vangen en vragen ze zich ieder jaar af hoe het weer zo ver is kunnen komen.

Cashvreter Oplossing 4:

Plan vooruit en houd rekening met seizoensgebonden schommelingen bij het opstellen van je budgetten en cashflowprognoses. Diversifieer je aanbod indien mogelijk om inkomstenstromen te stabiliseren.

Plan je inkomende geldstromen beter in functie van je piekmomenten waar er een goede instroom aan cash te verwachten valt en je zo een reservepot kan opbouwen.

 Indien jouw bedrijf en productieproces flexibel genoeg is, kan je een nevenproject uitwerken met activiteiten die minder weergevoelig of seizoensgebonden zijn, om de meer ‘dode momenten’ op te vangen. Let wel op voor een mogelijke valkuil: Je focus zou kunnen veranderen waardoor je core business naar de achtergrond verdwijnt.

Cashvreter 5: Hoge investeringen en operationele kosten

Grote investeringen en hoge operationele kosten kunnen een aanzienlijke druk leggen op je cashflow, vooral in de beginfase van je bedrijf of in een periode met mindere inkomsten. Zo heb je sectoren (bijv. bouwsector) die geconfronteerd worden met hoge operationele kosten:. materiaal, arbeid, materieel, grondstoffen, transport, energie …

Als jij als ondernemer niet exact weet welke kosten je iedere maand moet betalen, dan heb je een probleem!

Cashvreter Oplossing 5:

Om te beginnen, denk goed na over je investeringen en stel jezelf enkele kritische vragen: Moet je je materiaal nu al vervangen? Moet ik een machine of gereedschap nu al kopen als ik het toch maar 1 of 2 keer per maand nodig heb? Kan tweedehandsmateriaal een overweging zijn? Is deze investering echt zo dringend? …

Echt, dit zijn cashflowvreters. Als je die niet goed beheert, dan wordt je cashflow gewoon opgegeten.

En als het antwoord op bovenstaande vragen steeds “JA” is, overweeg dan alternatieve financieringsmogelijkheden zoals (win-win) leningen, externe investeringen of overbruggingskredieten om kapitaal aan te trekken zonder je cashflow te veel te belasten. Het zal je cashflow dan misschien wel minder belasten, maar extern geld aantrekken kost natuurlijk ook geld … dus maak een weloverwogen kosten-baat analyse.

Cashvreter 6: De impact van economische onzekerheid

Economische onzekerheid kan leiden tot fluctuaties in de marktvraag en financieringsmogelijkheden, waardoor je cashflow onvoorspelbaar wordt. In sommige gevallen kan je dit zelfs linken aan seizoensgebonden factoren.

Cashvreter Oplossing 6:

Wees flexibel en pas je bedrijfsstrategieën aan in overeenstemming met veranderende economische omstandigheden. Ga in je planning steeds uit van het worst case financieel scenario en houd in functie daarvan een gezonde kasreserve aan om eventuele onvoorziene uitdagingen het hoofd te bieden. Het kan achteraf alleen maar meevallen.

Cashvreter 7: Onvoldoende budgettering en planning

Ik heb het in bovenstaande Cashvreters al vaak gehad over “beter plannen”, wel … ook hier zal een gebrek aan nauwkeurige budgettering en planning leiden tot onverwachte uitgaven en onvoorziene tekorten in je cashflow. Het zal sowieso leiden tot EXTRA onverwachte kosten en uitgaven.

Enkele voorbeelden: Stel je voor dat je geen rekening hebt gehouden met de belastingen die je jaarlijks moet betalen? Wat als de vervaldagen van je verzekeringen allemaal in dezelfde maand vallen? Wat als je geen potje hebt opzijgezet om de vakantiegelden en de eindejaarspremies te betalen?

Cashvreter Oplossing 7:

Neem de tijd om gedetailleerde budgetten en cashflowprognoses op te stellen en actualiseer ze regelmatig, dit is echt geen jaarlijkse activiteit, maar eerder een maandelijks gebeuren. Monitor regelmatig je prestaties tegenover wat je hebt vooropgesteld en stuur waar nodig bij.

Cashvreter 8: Onvoorziene omstandigheden waarvoor geen buffer is

Het ontbreken van een financiële buffer kan je kwetsbaar maken voor onvoorziene gebeurtenissen zoals economische recessies, natuurrampen of pandemieën. De onvoorziene omstandigheden bij bijvoorbeeld grote projecten kunnen vaak inhakken op de cashflow.

Onvoorziene omstandigheden leiden steeds tot extra (onvoorziene) kosten, want jij hebt je planning en budget opgemaakt voor een bepaalde periode en nu moet dit helemaal veranderen. Ook niet evident voor je team dat je nu om heel wat flexibiliteit zal moeten vragen.

Cashflow Oplossing 8:

Een echt innoverende oplossing heb ik hier niet voor jou, of toch alleszins geen oplossing die eerder al aan bod kwam. Plannen kan je hier moeilijk omdat je niet weet wanneer onvoorziene omstandigheden naar de oppervlakte zullen komen.

Je kan wel in gedachten houden dat er ooit wel eens iets onverwacht zal gebeuren. Het enig dat je kan doen is ervoor zorgen dat je een financiële buffer hebt en dat je bedrijfsprocessen flexibel genoeg ingericht zijn om deze onvoorziene situaties op te vangen.  

Zorg ook voor een “Contingency Plan” (noodplan) waar elke betrokken werknemer weet wat er van hem/haar verwacht wordt in dergelijke situaties.

Conclusie:

Het effectief beheren van je cashflow is essentieel voor het succes en de veerkracht van je bedrijf. Door proactief om te gaan met de hierboven beschreven cashflowvreters zoals lange betaaltermijnen, inefficiënt voorraadbeheer en economische onzekerheid, kun je de financiële gezondheid van je bedrijf versterken.

Door nauwlettend te budgetteren, te plannen en een financiële buffer op te bouwen, kun je jezelf beschermen tegen onvoorziene omstandigheden en een stabiele cashflow handhaven, ongeacht de uitdagingen die op je pad komen.

Maar maak je geen illusies … 100% vrijgesteld van cashflow vreters zal je bedrijf nooit zijn. De boodschap is echter wel dat je als ondernemers wel aan schadebeperking kan doen, door hier proactief over na te denken.

Wil je hier meer over weten en bepalen wat de juiste strategieën voor jou bedrijf is en wil je weten wat Wizzdom voor je kan betekenen? Vraag dan hieronder een gratis strategiesessie aan

About the author

Business Strategieën

Elke maand tonen we je de meest actuele & inspirerende business strategieën uit binnen-en buitenland. Zo blijf je “always one step ahead” in het optimaliseren van jouw future-proof bedrijf!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Case Studies