Interim Management

myWorld

Binnen een organisatie zijn taken en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk belegd. De gevolgen ervan kunnen groot zijn. Zo ook bij myWorld. Er werd langs elkaar heen gewerkt, doordat men
tegengesteld of juist dubbelop werkte. Anderzijds bleven taken liggen omdat niemand zich er verantwoordelijk voor voelde. De kans was groot dat er vroeger of later frustraties of problemen ontstaan.  Daarom hebben we RASCI ingevoerd zodat de medewerkers van myWorld hielp  met het creëren van het overzicht van “wie doet wat?”.

Per proces werd op 1 A4 (!) weergegeven wat de doelstelling, het toepassingsgebied en alle benodigde stappen en beslissingen zijn en hieraan werden in hetzelfde overzicht de bijbehorende RASCI rollen gekoppeld.

Hierdoor gingen betrokkenen in de organisatie zelf, op een participatieve manier, met elkaar aan de slag, terwijl zij op een professionele manier worden gefacilitieerd. Het was een proces dat stapsgewijs leidde tot een gedragen uitkomst die voldoet aan de vooraf gestelde kaders van het management.

ClientmyWorld
SkillsInterim Management
ResultaatVerhoging bedrijfsefficiëntie