Is jouw restaurant voorbereid op een eventuele 3de golf van het corona virus?

Succesvolle restauranthouders zullen een nauwgezette en afgemeten benadering moeten toepassen bij zowel de voorbereiding op toekomstige crisissen, alsook naar het herstel toe na deze pandemie en dit met het waarschijnlijke vooruitzicht van een “derde golf” van COVID-19.

De unieke omstandigheden van de COVID-19-pandemie vormen een ongekende uitdaging voor restaurant-activiteiten in België en Europa. Nationale lockdowns gevolgd door ongelijke heropeningsregelingen per land en eigen procedures en sanitaire richtlijnen hebben horeca uitbaters en hun teams gedwongen om zich aan te passen aan een snel evoluerende omgeving.

Elke nieuwe golf heeft in grote lijnen dezelfde kenmerken: ze is steeds van onbekende duur en ernst, resulterend in een regionale of nationale uitbraak, resulterend in verschillende maatregelen die uiteindelijk toch zullen leiden naar een volledige sluiting. Om met succes door deze gebeurtenissen te navigeren, moeten operators deze drie bewezen strategieën overwegen om zich voor te bereiden op elke nieuwe golf van de pandemie.

Wat heb je al geleerd ondertussen?

Het eerste dat een horeca uitbater moet doen wanneer het restaurant weer opengaat, is een kort gesprek voeren met elk personeelslid gevolgd door een volledige debriefing van de COVID-19-reactie houden. Doorloop methodisch elk deel van het antwoord en stel twee vragen: “Wat hebben we goed gedaan?” en “Waar moeten we aan werken?”. Door dit te doen, zal een succesvolle debriefing zowel de sterke als de zwakke punten van het restaurant identificeren.

Volg deze drie regels om te beslissen hoe u een debriefing wilt houden:

  • Laat deze meeting plaatsvinden binnen de 15 dagen voor heropening. Herinneringen zullen snel vervagen als het personeel terugvalt op de routine waardoor waardevolle geleerde lessen kunnen verloren gaan.
  • 100% deelname: Iederen moet deelnemen aan deze meeting, management eigenaar(s) en zelfs parttime medewerkers en flexi-jobbers (studenten) moeten deelnemen, omdat ze unieke invalshoeken kunnen bieden op elk element van uw uiteenzetting.
  • Spreek een derde partij aan om de vergadering te leiden. Het is van cruciaal belang dat u eerlijke, openhartige feedback krijgt over het beheer en de werking van uw crisisplan. Dit kan niet worden bereikt als de vergadering wordt geleid door dezelfde manager(s) wiens beleid en procedures zullen worden besproken. Laat de vergadering daarom leiden door een persoon die NIET met uw restaurant is geassocieerd. Want wanneer het management de vergadering leidt, kunnen werknemers buitengewoon terughoudend worden om iets te zeggen dat wordt gezien als kritiek op hun superieuren.

Na deze vergadering is het aangewezen een volledig rapport te schrijven van alles wat werd vastgesteld. Bij crisisbeheer noemen we dit een “After-Action Report”. Dit document zal bruikbare verbeteringsstappen en bouwstenen bevatten voor elke toekomstige procedure die zal geïmplementeerd moeten worden om de veerkracht van het restaurant te versterken.

Bereid je voor op het afsluiten van een nieuwe lockdown

Laat de waardevolle lessen niet verloren gaan! Zodra de crisis meeting is afgerond, moeten de aanbevelingen worden verankerd in een “Covid-19 Plan”. Het lijdt weinig twijfel dat de dreiging van deze of eventueel een nieuwe  pandemie op lange termijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken is. We zullen dus nog lang de gevolgen blijven dragen, ook nadat de lockdown-restricties zullen opgeheven worden.

Daarom moeten restauranthouders zich voorbereiden op de mogelijkheid van nieuwe pieken die – afhankelijk van de ernst –  een actie van volksgezondheid kunnen veroorzaken, resulterend in een nieuwe lockdown.

Vergeet andere mogelijke crisissen niet

De verzadiging van het nieuws over het COVID-19 virus heeft de andere natuurlijke, technologische of veiligheidsrisico’s overschaduwd waarmee restauranthouders dagelijks geconfronteerd worden. Bij rampenplannen voor restaurants na COVID-19 moet worden overwogen hoe een extra noodsituatie gelijktijdig met COVID kan worden aangepakt, zoals waterschade door storm, wegenwerken waardoor uw zaak minder of helemaal niet meer bereikbaar wordt, een slecht seizoen (denk aan kusttoerisme en slecht weer, een algemene stroomuitval in een deel van de stad en ja ook leveranciers die misschien failliet zullen gaan. Deze situaties zullen nu éénmaal nog complexer worden in het “nieuwe normaal”.

Bijvoorbeeld bij waterschade door storm zal in eerste instantie een “red wat er te redden valt” plan omvatten, waar hoge concentraties eigen personeel en contractors zullen moeten werken in een kleine kamer. Door COVID-19 moeten ook deze vaak reeds bestaande rampscenario’s worden aangepast, omdat werknemers mogelijk op meerdere locaties tegelijkertijd beschermd moeten worden en/of maskers en social distancing barrières moeten toegevoegd worden aan de huidige procedures om ervoor te zorgen dat de COVID-19-voorzorgsmaatregelen worden gehandhaafd. En wat als u wil doorstarten op een tijdelijke locatie totdat u uw klanten weer in uw restaurant kan ontvangen … hoe zal u hiermee omgaan?

Zoals u ziet … heel wat stof tot nadenken om uw bedrijf future proof te maken.

Een externe expert inzetten in uw bedrijf?

Wil je weten hoe of hebt u hierbij hulp nodig, vraag dan een vrijblijvende brainstormsessie aan door op onderstaande link te klikken.
About the author

Leave a Reply

Business Strategieën

Elke maand tonen we je de meest actuele & inspirerende business strategieën uit binnen-en buitenland. Zo blijf je “always one step ahead” in het optimaliseren van jouw future-proof bedrijf!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Case Studies